Tipărire

Adresa bisericii noastre este

                                

                         

În toate zilele de luni până sâmbătă inclusiv Duminica la Sfânta Liturghie

C: Rosales nr 7 sau c: Rosers nr 7

Valencia 46025

Av. Fernando Catolico nr. 78

Valencia

   

Tel: 687263145

E-mail:mailu